V košíku máte:

+421 908 423 374

🇸🇰Oficiálny dodávateľ pre SR🇸🇰 / +2000 zákazníkov / Doprava zdarma nad 30€

Po-So 8-18 | obchod@2zebra.eu

Časté otázky a odpovede

Časté otázky a odpovede

pokiaľ tu nenájdete odpoveď na vašu otázku, neváhajte nás kontaktovať

Princíp tabliet do paliva a ich správne používanie

Základnými stavebnými kameňmi tabliet značky 2ZEBRA sú tri chemické prvky – železo, uhlík a vodík. Správna kombinácia týchto prvkov mení na molekulárnej úrovni štruktúru paliva a výrazne zvyšuje jeho oxidáciu. Tým umožňuje jeho dokonalejšie spaľovanie. Lepším spaľovaním sa eliminuje tvorba emisií výfukových plynov (CO, NOx, HC) a za súčasného vzniku oxidu železitého sa pri horení odstraňujú existujúce uhlíkové (karbónové) usadeniny a zabraňuje sa tvorbe usadenín nových. Oxid železitý navyše svojím vytvoreným mikropovlakom chráni vnútorné súčasti motora, ako sú steny valcov, sedlá ventilov, sviečky, EGR ventil, filter pevných častíc, snímače a výfukové potrubie.

Účinná látka obsiahnutá v tabletách tiež bráni tvorbe najrôznejších usadenína tým chránia napr. vstrekovače pred zanesením.

Tablety fungujú aj ako netoxická antidetonačná prísada nahradzujúca tetraethylolovo. Po ich aplikácii dôjde k utíšeniu motora a eliminovaniu „klepania“.

Vďaka obsiahnutému uhlíku sa prejavuje schopnosť tabliet mazať palivové čerpadlá a chrániť ich tak pred rýchlym opotrebením (v ČR sa tankuje tzv. suchá nafta, na Slovensku presná odpoveď nie je známa).

Unikátna formula zloženia tabliet umožňuje to, že 1 čiastočka tabliet obohatí 100.000 častíc paliva.

Pravidelná aplikácia tabliet 2ZEBRA má výrazne pozitívny vplyv na zníženie karbónových usadenín, na zníženie trenia a na pokles spotreby paliva. V opačnom prípade bude opäť dochádzať k postupnému zaneseniu motora karbónovými usadeninami, následnému zvýšeniu trenia a opotrebovaniu vnútorných súčastí motora. Pravidelné používanie tabliet teda rozhodne predchádza riziku neskorších vysokých výdavkov za servis a náhradné diely.

Zastavenie použivania tabliet 2ZEBRA vedie opäť k postupnému nárastu spotreby.

V mnohých prípadoch, ktoré sme zaznamenali pri našich vlastných vozidlách a pri vozidlách našich zákazníkov, sa zmena správania motora prejaví bezprostredne po prvom natankovaní. Tým je myslená pocitovo iná reakcia na zošliapnutie plynového pedála, teda rozpoznateľný nárast výkonu či utíšenie motora.

Je nutné si ale uvedomiť, že do hry vstupuje celý rad faktorov, ktoré môžu účinnosť tabliet 2ZEBRA ovplyvniť. To je najmä počet doposiaľ najazdených kilometrov, či kvalita používaného paliva, ktoré sa podpísali na množstve karbónových usadenín v motore, ktoré je nutné postupne odstrániť a to môže nejaký čas trvať. Zo všetkého najskôr musí účinná látka obsiahnutá v tabletách znížiť obsah karbónových usadenín, ktoré sa podpisujú na zvýšenom trení. U niektorých motorov bude teda nutné najskôr vyjazdiť niekoľko plných nádrží paliva obohateného tabletami 2ZEBRA, aby sa mohol požadovaný efekt dostaviť.

Okrem zvýšenia výkonu (zníženie spotreby) a menšej produkcie emisií (ochrana motora pred karbónom), má účinná látka obsiahnutá v tabletách vplyv na rozpúšťanie usadenín v palivovom systéme, čím napr. bráni upchatiu vstrekovacích trysiek a palivových filtrov. Ďalej sa rozpustením tabliet dosahuje premazávanie palivových čerpadiel (v ČR sa napríklad tankuje tzv. suchá nafta, údaj v SR nie je potvrdený).

Po aplikácii tabliet 2ZEBRA je navyše možné cítiť znateľné utíšenie motora, čo väčšina zákazníkov zaznamená ako prvý zreteľný dojem z jazdy.
V prípade LPG tablety bránia vysušujúcemu vplyvu LPG a chránia ventily a ventilové sedlá.

Tablety do paliva pre rôzne typy vozidiel

Tablety 2ZEBRA sú vhodné pre osobné vozidlá, nákladné vozidlá, lokomotívy, stavebné stroje, poľnohospodárske stroje a taktiež aj pre motorky, malotraktory a kosačky.

Tablety je možné využívať vo všetkých spaľovacích motoroch, ktoré využívajú uhľovodíkové palivá (benzín, nafta, Etanol E85 a LPG). Nezáleží pri tom, či sa jedná o motory, kde sa musí palivo vopred zmiešať s olejom. Taktiež je možné tablety používať pri motoroch, kde je karburátor.

Pri veľmi malých nádržiach (motorčeky, malotraktory, kosačky) je dôležité jednu tabletu vopred „rozštvrtiť“ kobercovým nožom, aby bolo možné dodržať pomer podielu tablety voči množstvu paliva, v ktorom sa časť tablety bude rozpúšťať. Tento pomer je jedna celá tableta na 20-25 litrov paliva, polovica tablety na 10-12 litrov paliva, štvrtina tablety na 5-6 litrov paliva atď. Nedodržanie absolútne presného pomeru nie je v žiadnom prípade na závadu.

Áno, tablety 2ZEBRA je možné začať používať aj pri úplne nových vozidlách. Ich používaním sa tak zabráni ihneď od začiatku tvorbe karbónových usadenín, ktoré majú po čase výrazný podiel na zvyšovaní trenia.

Tablety 2 ZEBRA nemajú žiadny negatívny vplyv na opotrebenie dielov motora, ani negatívne neovplyvňujú žiadne parametre v priebehu jeho prevádzky. Tablety rozpustené v motorovom palive poskytujú ochranu celého systému proti korózii, udržujú maximálny výkon motora a neškodia katalyzátoru, sondám ani filtru pevných častíc.

Používanie tabliet 2ZEBRA nepredstavuje žiadne riziko straty záruky na novom vozidle rovnako ako je to u akéhokoľvek iného používaného aditíva.

Áno, tablety do paliva značky 2ZEBRA majú vlastnosti ako aditívum. Napr. zvyšovanie oktánového alebo cetánového čísla, zlepšenie mazivosti, zníženie spotreby, ochrana motora, rozpúšťanie usadenín atď. Pre zimné obdobie tablety ale neobsahujú žiadne zložky brániace zamŕzaniu paliva. Za to majú tablety oproti ostatným aditívam neporovnateľne lepšie výsledky v znižovaní spotreby a znižovaní emisií.

Tablety 2ZEBRA je možné s inými aditívami kombinovať.

Použiteľné typy palív, aplikácia tabliet 2 ZEBRA do nádrže

Tablety 2ZEBRA sú určené pre všetky uhľovodíkové palivá. To znamená, že tablety sú rozpustné v nafte, benzíne, LPG aj Ethanolu E85.
Tablety sa nedajú použiť pre CNG (zemný plyn).

Áno, v kombinácii so systémom AdBlue nedochádza k žiadnym nežiaducim reakciám. Rovnako tak nie je ovplyvnená účinnosť žiadnych snímačov.
Aplikácia tabliet 2 ZEBRA do nádrže je veľmi jednoduchá. 
 
Predovšetkým nevhadzujte tablety do nádrže až po natankovaní, ale pred natankovaním! Tým zaistíte, že sa tableta dostane skutočne až do nádrže a nenalepí sa v hrdle niekde cestou do nej.
Tablety je nutné umiestniť do hrdla nádrže tak, aby každá tableta bola tankovacou pištoľou zasunutá ďalej do nádrže.
Tablety je dôležité vložiť do nádrže bezprostredne po vybratí z ochranného obalu, inak hrozí ich znehodnotenie vplyvom vzdušnej vlhkosti.
 

Jedine tablety 2ZEBRA majú špeciálne prispôsobený profil a hustotu na aplikovanie do nádrže LPG. 

Vďaka šírke 7mm sa pohodlne zasunú do prostredného otvoru ústia hrdla nádrže (pred istiacou guličkou). Potom sa nasadí tankovacia pištoľ a vysoký tlak paliva tablety vtlačí a zároveň rozmetá do nádrže, kde sa ich obsah rýchlo rozpustí v propán-butáne. 

Tablety sú lisované optimálne silne, aby sa tlakom paliva rozdrvili a ľahko dostali až do nádrže za istiacu guličku.
Do plniaceho otvoru pred istiacu guľôčku sa zmestia aj 3 tablety naraz. (3 tablety sú určené až pre 75 litrov paliva)

Pokiaľ je ústie nádrže LPG umiestnené s jemným sklonom šikmo dole, asi z neho budú tablety vypadávať. V tomto prípade bude nutné pre aplikáciu vložiť tablety do tankovacej pištole.

V prípade LPG tablety bránia vysušujúcemu vplyvu LPG a chránia ventily a ventilové sedlá.

Pokiaľ máte v hrdle nádrže záklopku, ktorú vie odistiť iba zasunutá tankovacia pištoľ, odporúčame tablety 2ZEBRA vhodiť pred tankovaním najskôr do hore smerujúcej tankovacej pištole a tú potom následne aj s tabletami zasunúť do hrdla nádrže.
 

Vzhľadom na to, že tablety obsahujú zložky s vplyvom na zlepšenie mazania, zdokonalenie spaľovania a tým menšiu tvorbu emisií, sú určite vhodné na zmiernenie negatívneho dopadu krátkych studených štartov na dieselové motory a na predĺženie ich životnosti aj životnosti DPF filtrov.

Bionafta má všeobecne negatívny vplyv na tvorbu usadenín, ktoré majú za následok zanášanie vstrekovačov a palivových filtrov. Tablety 2ZEBRA majú naopak pozitívny vplyv, pretože tvorbe usadenín zabraňujú a existujúce usadeniny rozpúšťajú. Tým sa výrazne znižujú investície do servisných zásahov a výmeny náhradných dielov. A netreba zabudnúť aj na zásadný vplyv tabliet na úsporu paliva.
 

Vplyv tabliet do paliva na spotrebu paliva

Z našich skúseností a zo skúseností našich zákazníkov vyplýva, že obohatením paliva o tablety 2ZEBRA dochádza k zníženiu spotreby paliva pri niektorých typoch motorov až o 12% a to za predpokladu, že vodič je zvyknutý jazdiť tzv. na spotrebu a nevyužíva vyšší výkon výhradne pre vyššiu rýchlosť a lepšiu akceleráciu.
Obvykle platí, že väčšie úspory na palive dosahujú motory, ktoré sú zaťažené nižšou emisnou euronormou. Čím vyššia euronorma, tým je motor koncipovaný viac na tzv. chudobnú zmes a teda sú už využívané jeho max. fyzikálne limity.

Pokiaľ jazdíte na Etanol E85 a máte vo vozidle nainštalovanú konverznú jednotku upravujúcu časovanie a dĺžku vstreku paliva, potom viete, že pri jazde mimo mesta dochádza k nárastu spotreby Ethanolu E85 oproti benzínu zhruba o 10-20%. Tablety 2ZEBRA ale spôsobujú, že pri jazde mimo mesta sa spotreba Ethanolu E85 vyrovnáva spotrebe benzínu.
Ak ste po užití tabliet 2ZEBRA nezaznamenali žiadnu alebo len minimálnu zmenu v poklese spotreby paliva, môže sa na tom podieľať hneď niekoľko faktorov:

1. Máte s tabletami zatiaľ najazdených málo kilometrov. Aby sa účinok tabliet dostavil, je nutná dekarbonizácia motora (odstránením karbónových usadenín dochádza k zníženiu trenia), ku ktorej dôjde až po vyjdení niekoľkých plných nádrží pri súčasnej aplikácii tabliet.

2. Vaše vozidlo má vykonaný chiptuning. Motor teda ide na hranicu svojich fyzikálnych možností, ďalšie zníženie spotreby nie je možné dosiahnuť. Tablety teda skôr využívate pre dlhodobú ochranu motora.

3. Pri meraní spotreby je nutné vychádzať z objektívneho hodnotenia. To znamená, že pri výpočtoch je nutné brať do úvahy rovnakú váhu nákladu, rovnakú vonkajšiu teplotu, rovnaké pneumatiky, to či jazdíte prevažne v meste alebo mimo mesta a či tankujete palivo stále pri jednej značke čerpacích staníc.

4. Možno ste sa len jednoducho nechali uniesť skvelým pocitom, ktorý vyplynul z toho, že auto s tabletami skvele akceleruje. Namiesto spotreby ste teda vyšší výkon motora využili na dynamickejšiu jazdu.

Vplyv tabliet do paliva na emisie

Pri horení paliva obohateného o tablety 2ZEBRA dochádza k zvýšenej oxidácii, ktorá spôsobuje efektívnejšie spaľovanie vrátane tzv. efektu „horenia sadzí“. Palivo zhorí ešte skôr, ako sa väčšina emisií vytvorí. To v praxi znamená, že palivo zhorí takmer dokonale a že emisie, ktoré by za normálnych okolností po zhorení paliva končili vo výfuku a potom v prírode, zhorí ešte vo valcoch motora.

Paralelným efektom toho, že sadze zhorí, je to, že sa v podobe karbónu neusadzujú na stenách valcov motora, nezvyšujú trenie a nevedú k postupnému opotrebovaniu motora.

Vozidlám, ktoré pravidelne jazdia na tablety 2 ZEBRA bývajú pred STK na emisiách namerané hodnoty dymivosti či CO okolo 0,00 a to bez ohľadu na počet celkovo najazdených kilometrov s daným motorom.

Áno, vplyvom tabliet 2 ZEBRA dôjde vždy k preukázateľnému zníženiu emisií, čo je možné si potvrdiť testom na STK. Meranie emisií zároveň preukáže, či boli alebo neboli tablety aplikované.

Inde nezaradené otázky k tabletám do paliva

V jednom balení je celkom 12 tabliet 2ZEBRA. Jedna tableta je potom určená na rozpustenie v 20-25 litroch paliva (nafty, benzínu, Ethanolu E85 a LPG). Celkovo sa teda jedným balením obohatí asi 300 litrov paliva. Tablety sa dávkujú podľa množstva dotankovávaného paliva. Pritom nie je bezpodmienečne nutné, aby počet tabliet absolútne presne zodpovedal natankovaným litrom.
 

V Českej Republike.

Áno, vyžadujú. Aby sa dosiahol ideálny účinok tabliet 2ZEBRA, musí sa v spaľovacom priestore motora vytvoriť vyššia teplota. Preto je nutné otáčky motora občas (napr. pri rozbiehaní alebo predbiehaní) dostať nad hranicu 3000 ot./min. (platí pre zahriaty motor)
Tablety 2 ZEBRA sa predávajú v hermeticky uzavretom púzdre a vzhľadom na to, že neobsahujú žiadne látky podliehajúce rýchlej skaze, je ich trvanlivosť počítaná v rokoch. Dôležité je udržiavať puzdro aj po vybratí niektorých tabliet stále uzavreté. Na trvanlivosť tabliet nemajú vplyv vysoké ani nízke teploty.

Predovšetkým je treba si uvedomiť, že automechanici sú dvojakého druhu:
– tí s otvorenou mysľou, ktorí sa radi vzdelávajú v nových trendoch a technológiách a
– potom tí, ktorí sa skalopevne držia toho, čo sa naučili pred dvadsiatimi rokmi a všetko ostatné je pre nich hlúposť , ktorá nemôže fungovať a v najhoršom prípade „určite zničí“ motor.

Pokiaľ váš automechanik patrí do prvej skupiny, tak ako tí, ktorí s nami spolupracujú, tak vám po rozobratí motora užasnuto potvrdí, že taký čistý motor bez karbónových usadenín už dlho nevidel. A pripomenie mu to dobu, kedy sa do benzínu ešte pridávalo tetraetylovo.

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Napíšte nám

2zebra aditivum Tablety kondicioner 01 kópia Časté otázky a odpovede

Získajte 24 tabliet 2ZEBRA zadarmo

Otestujte tablety 2ZEBRA a pošlite nám protokol z merania emisií.

Pokiaľ bude výsledok dymivosti alebo obsahu CO rovný 0,00, získate od nás 2 balenia = 24 tabliet v hodnote 24 Eur ZADARMO.

Doprava zdarma

Na všetky objednávky nad €30

Doručenie 24/7

Všetko skladom v Košiciach

100% Bezpečný nákup

PayPal / MasterCard / Visa