Zľava!

2ZEBRA tablety do paliva spaľovacích motorov 1 balenie (12 tabliet)

11,99

-20%

Pevné rozpustné aditívum novej generácie určené do nafty, benzínu, LPG a Ethanolu E85. Znižuje spotrebu, trenie a emisie, zvyšuje výkon, dekarbonizáciou chráni motor a znižuje jeho hlučnosť. Český atestovaný výrobok.

2ZEBRA 12 tabliet 1 balenie
2ZEBRA tablety do paliva spaľovacích motorov 1 balenie (12 tabliet) 15,00 11,99
Doprava zdarma pri objednávke nad 30€
 • Ekologické a šetrné k vášmu vozidlu i prírode
 • Objednajte do 12:30 pre odoslanie dnes
Bezpečný nákup

Tablet(k)y 2ZEBRA sú originálna rozpustná prísada určená do paliva spaľovacích motorov – šetrí palivo a vašu peňaženku

Aplikovateľné pre všetky uhľovodíkové palivá: benzín, naftu, Etanol E85 a LPG (nie je určené pre CNG)

Od roku 2015 odskúšané tisíckami spokojných vodičov. cropped 2zebra web logo favicon 2ZEBRA tablety do paliva spaľovacích motorov 1 balenie (12 tabliet)

Účinky aplikácie tabliet do paliva:

 • zvyšujú výkon motora a znižujú spotrebu paliva až o 12% (môže sa líšiť podľa obsahu motora)
 • zdokonaľujú horenie, znižujú trenie a emisie
 • postupným procesom dekarbonizácie chránia motor a predlžujú jeho životnosť
 • odstraňujú vysušujúci vplyv LPG na motorové súčasti
 • znižujú hlučnosť motora

Zlepšujú horenie => znižujú emisie, trenie a tak chránia motor

Rozpustením tabliet 2ZEBRA  v palive dochádza k jeho molekulárnym zmenám, ktoré vedú k zvýšeniu jeho oxidácie a tým k oveľa efektívnejšiemu horeniu, vrátane efektu „horenia sadzí“. Tým sa významne eliminuje ďalšie zanášanie motora karbónovými usadeninami, čo vedie jednak k znižovaniu trenia vo vnútri valcov, ale zároveň aj k predĺženiu životnosti motora aj jeho ďalších súčastí, ako sú napr. sviečky, EGR ventil alebo filter pevných častíc (DPF, FAP).

12 tabliet(iek) obohatí až 300 litrov paliva

Jedno balenie obsahuje 12 tabliet. Jedna tableta je určená na rozpustenie v 20-25 litroch paliva (nafty, benzínu, Ethanolu E85 a LPG). Celkovo teda jedným balením tabliet obohatíte asi 300 litrov paliva. (12 tabliet vystačí na dojazd 4284 km pri priemernej spotrebe 7l/100km)

Tablety 2ZEBRA – prísada aplikovateľná aj do nádrže LPG

Pre pohodlnú aplikáciu do nádrže LPG  majú tablety špeciálny priemer 7mm a takú hustotu, aby sa tlakom paliva bez problémov dostali za istiacu guľôčku v hrdle nádrže. Je možné aplikovať aj 3 tablety naraz.

Jednoduchá aplikácia tabliet do nádrže

Predovšetkým vhadzujte tablety do nádrže pred tankovaním, nie až po ňom! Tablety je nutné umiestniť do hrdla nádrže tak, aby každá tableta bola tankovacou pištoľou zasunutá ďalej do ústia nádrže. Potom natankujte palivo.

Kde je možné tablety použiť?

 • v automobiloch (osobné, dodávky, autobusy aj kamióny)
 • v motorkách
 • v kosačkách na trávu, motorových pílach…
 • v motorových člnoch
 • jednoducho všade, kde sa spaľujú vyššie uvedené palivá

Testované v tribotechnickom laboratóriu, palivo spĺňa normu EN 590.

Pri objednaní 3 balení Poštovné zadarmo.
Pri objednávke 6 balení pridáme 1 balenie grátis navyše + Poštovné zadarmo.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie:

Tablety nie sú určené na konzumáciu. Uchovávajte mimo dosahu detí. Tablety obsahujú horľavé látky – nevhadzujte tablety do ohňa. Pri používaní tohto výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Nevdychujte prach z tabliet. Zabráňte kontaktu s očami. Po manipulácii dôkladne umyte ruky a zasiahnuté časti tela. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Odstráňte obsah/obal podľa miestnych predpisov.

Pokyny pre prvú pomoc:

Pri styku s pokožkou: Umyte vodou.

Pri zasiahnutí očí: Ihneď vyplachujte oči prúdom vody, roztvorte očné viečka (napríklad aj násilím). Pokiaľ má postihnutý kontaktné šošovky, bezodkladne ich vyberte. Výplach vykonávajte najmenej 10 minút. V prípade ťažkostí zaistite lekárske ošetrenie.

Pri požití: Produkt je vo forme tabliet, nepredpokladá sa. V prípade ťažkostí zaistite lekárske ošetrenie a ukážte etiketu alebo obal.

Trieda a kategórie nebezpečnosti:

Horľavá tuhá látka. Škodlivý po požití. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Signálne slovo: Nebezpečenstvo
oznacenia 2ZEBRA tablety do paliva spaľovacích motorov 1 balenie (12 tabliet)

Ako znížiť spotrebu paliva. Najlacnejšie benzín. Najlacnejšia nafta. Úspora energie. Zvýšenie výkonu motora. Autotuning. Ochrana motora.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 36 g
Rozmery 150 × 150 × 10 mm